55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych /55. Conference of Student`s Scientific Circles

55 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego odbyła się w dniach 10 maja 2018 (inauguracja, obrady w sekcjach tematycznych). Więcej informacji .

55th Conference of Student`s Scientific Circles (metallurgical division) took place on May 10, 2018 (opening ceremony, thematic sections). More information.