56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych
56th Confrence of Student’s Scientific Cirles

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studenckie koła naukowe AGH prowadzą swoją działalność od ponad dziewięćdziesięciu lat (rejestracja pierwszego koła naukowego MSS w 1927 roku). Aktualnie w AGH zarejestrowanych jest w obu historycznie ukształtowanych pionach 133 koła naukowe, w pionie hutniczym 69 kół, w tym 2 koła doktorantów.

56.Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej i prezentacja dorobku naukowego studentów w ostatnim roku. Zgłoszono 340 referatów przygotowane przez 537 autorów, członków studenckich kół naukowych z 3 uczelni krajowych i 11 uczelni zagranicznych. Referaty prezentowane będą w 26 sekcjach i podsekcjach tematycznych. Dodatkowo autorzy, wyróżnionych w towarzyszącym konferencji konkursie referatów, mają możliwość opublikowania swoich osiągnięć naukowych w specjalnym zeszycie naukowym.

 • 56. Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja 2019 /czwartek/.
  56th Conference will be on 9 May 2019 / Thursday /.
 • 56. Konferencję rozpoczyna uroczysta inauguracja w dniu 9 maja 2019 /czwartek/ o godz. 9.00 w Auli AGH, A-0.
  56th Conference begins with a ceremony inauguration on 9 May 2019 / Thursday / at 9 a.m. in the AGH Aula, A-0.
 • Obrady w sekcjach tematycznych 9 maja 2019 /czwartek/ w godz. 10.00-15.00. W ramach konferencji odbędzie się tradycyjnie konkurs referatów. Czas prezentacji referatu 10 min.
  Sessions in thematic sections 9 May 2019 / Thursday / at 10 a.m.- 3 p.m. Within the conference will be conducted competition which select the best presentations. Duration of presentation – 10 min.

Regulamin obrad

Regulamin obrad

 • W konkursie referatów prezentowanych w danej sekcji biorą udział wyłącznie referaty studentów ujęte w programie i wygłoszone w sekcjach i podsekcjach 56. Konferencji. Czas prezentacji:10 min.
 • Jury Sekcji ustala wyniki konkursu ( I, II i III miejsce) zapisując je w protokołach referatów po prezentacji wszystkich referatów w sekcji. Klasyfikację ustalana jest w następujący sposób:
  • Jurorzy oceniają referaty zgodnie zasadami punktacji: wartość merytoryczna –max. 10 pkt, sposób referowania –max. 5 pkt, dyskusja -max. 5 pkt, szata graficzna prezentacji multimedialnej – max. 5 pkt.
  • Suma uzyskanych przez autora referatu punktów określa miejsce w klasyfikacji.
  • Jury sporządza także stosowne adnotacje na protokołach referatów, które nie zostały wygłoszone.
 • Jury może także nie przyznać nagrody od 1 do 3 miejsca. Jury wspólnie z koordynatorem sekcji decydują także o rozdziale upominków przekazanych do Sekcji (zaproszenia ma Majówkę, koszulki konferencyjne, nagrody książkowe). Wszyscy uczestnicy 56. Konferencji otrzymują dyplomy uczestnictwa, identyfikatory i program ramowy.
 • Laureaci 1. 2 i 3 miejsca w konkursie referatów otrzymają dyplomy z rąk Dziekana wydziału, na którym są studentami i Opiekuna koła naukowego na najbliższej Radzie Wydziału ( nie dotyczy laureatów, studentów Wydziału IMiP, którzy otrzymają dyplomy z rąk Dziekana WIMiIP w dniu 9 maja 2019).
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca mają także możliwość publikacji (samodzielnej lub we współpracy z opiekunem naukowym) swojego dorobku naukowego w zeszycie naukowym, jeżeli opracują tekst publikacji zgodnie z wymogami wydawnictwa i uzyskają pozytywną ocenę recenzenta. Wskazówki dla autorów w Materiałach 56. Konferencji i pod adresem: http://www.stn.agh.edu.pl/wydawnictwo/.

Laureaci

Laureaci 56. Konferencji

MIEJSCE AUTORZY TEMAT KOŁO NAUKOWE OPIEKUN REFERATU
Sekcja Aeronautyki i Technologii Kosmicznych / Aeronautics and Space Systems
IAgata Zwolak
Piotr Roszkowski
Michał Pyza
Bartosz Wyciszkiewicz
Adrian Bieliński
RAKIETA SONDUJĄCA-BADAWCZA NISKIEGO PUŁAPU: PROTOTYPEAGH Space Systemsdr inż. Mariusz Gibiec
IITomasz PalaczSILNIK RAKIETOWY ZASILANY CIEKŁYM MATERIAŁEM PĘDNYM AGH Space Systemsdr inż. Mariusz Gibiec
IIIMateusz Guzik
UKŁAD HAMOWANIA AERODYNAMICZNEGO W RAKIECIE SONDUJĄCEJAGH Space Systemsdr inż. Mariusz Gibiec
Sekcja Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii / Acoustics, Biomechanics, Bioengineering and Ergonomics
IJuliusz Stefański
Grzegorz Woźniak
Karolina Milewska
Monika Stachak
INTERFEJSY CZŁOWIEK-MASZYNA W ZASTOSOWANIU DO STEROWANIA MODELEM DŁONIBioMetrdr inż. Andrzej Skalski
IIMagdalena Matys
Kamil Piotrowski
ZESPÓŁ KOMÓR POGŁOSOWYCH – SYSTEM DO OBLICZANIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W WARUNKACH LABORATORYJNYCHKomfortdr inż. Dominik Mleczko
IIIKlaudia Staszkiewicz
Adriana Silwanowicz
Marcin Dąbrowski
HAŁAS W SZKOLE. ANALIZA PROBLEMU I SPOSOBY REDUKCJI – STUDIUM PRZYPADKUKomfortdr inż. Dominik Mleczko
Sekcja Automatyki i Robotyki / Automatics and Robotics
Podsekcja 1
IMichał PiekarskiDETEKCJA ANOMALII STABILNOŚCI WIĄZKI ELEKTRONÓW W SYNCHROTRONIE SOLARISAvaderdr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska
IIMichał DaniłowiczSPRZĘTOWO-PROGRAMOWY SYSTEM DO ŚLEDZENIA OBIEKTÓW WYKORZYSTUJĄCY RUCHOMĄ KAMERĘAvaderdr inż. Tomasz Kryjak
IIIKonrad Lis
Joanna Stanisz
SPRZĘTOWO-PROGRAMOWY SYSTEM DETEKCJI OBIEKTÓW NA PODSTAWIE FUZJI DANYCH Z CZUJNIKA LIDAR ORAZ KAMERYAvaderdr inż. Tomasz Kryjak
Sekcja Automatyki i Robotyki / Automatics and Robotics
Podsekcja 2
IJakub Jurzak
Szymon Stasik
Paweł Kowalik
Adam Zięba
DRON RATUNKOWYNew-Techmgr inż. Tymoteusz Turlej
IIDominik WalicaINTERFACE DESIGN FOR THE PLC WEB SERVER Inne spoza AGH / Other outside AGHdr inż. Miroslav Mahdal
IIIJakub Cholewa
Mateusz Twaróg
Sylwia Wilk
ROZPOZNAWANIE GESTÓW RĘKIBioMetrmgr inż. Katarzyna Heryan
Sekcja Elektrotechniki, Elektroenergetyki, Elektroniki i Elektrotermii / Electrical Engineering, Electrical Power Engineering, Electronics and Electroheat
IMarcin Kobas
Jan Kostecki
Szczepan Malaga
INNOWACYJNE MECHANIZMY I TECHNOLOGIE WYKORZYSTANE PRZY KONSTRUKCJI PROTOTYPU BEZZAŁOGOWEGO SAMOLOTU SOLARNEGOAGH Solar Planemgr inż. Krzysztof Sornek
IIMateusz WidełSYSTEMY HVDC – STAN TECHNOLOGII, PROBLEMY EKSPLOATACJI I PERSPEKTYWY ROZWOJUPiorundr hab. inż. Paweł Zydroń
IIIDawid Juzba
REGULACJA MOCY REZONANSOWEGO SZEREGOWEGO FALOWNIKA MOSTKOWEGO DO NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO STEROWANEGO WYBRANYMI METODAMI Elektrotermiadr inż. Zbigniew Waradzyn
Sekcja Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-mobility
Podsekcja 1
IMaciej Nowobilski
Krzysztof Kobiela
Krzysztof Kukliński
HYBRYDOWY UKŁAD ZASILANIA ROWERKA ELEKTRYCZNEGO ORAZ SYSTEMU POMIAROWEGOFENECdr inż. Andrzej Raźniak
ICezary KirczukPIROLIZA – PROCES TRANSFORMACJI PALIW ALTERNATYWNYCH W CELU OTRZYMANIA WYSOKOENERGETYCZNYCH PRODUKTÓWPowierzchniadr hab. Aneta Magdziarz
IIIWiktor Cader
BUDOWA MODELU WIEŻY SOLARNEJCaloriadr hab. inż. Marcin Rywotycki
Sekcja Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-mobility
Podsekcja 2
IAnna KawalecANALIZA ZAWARTOŚCI NUKLIDÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POPIOŁACH LOTNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU SPALANIA RÓŻNYCH PALIW STAŁYCHUraniumdr inż. Paweł Gajda, Paweł Jodłowski
IIJakub Strąg
Piotr Widła
E-MOBILITY – SKUTECZNY LEK NA EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ SAMOCHODOWYCH W POLSCE?Nova Energiadr hab. inż. Tadeusz Olkuski
IIIDawid Salisz
Patryk Paździoch
PROJEKT ZASILANIA DO MOTOCYKLA TERENOWEGO W RAMACH E-MOTO 2.5Hydrogeniummgr inż. Kacper Cichy
Sekcja Fizyki / Physics
Podsekcja 1
I Marzena Kozak
Dawid Pietruch
Kacper Kaperek
PUŁAPKA JONOWA Bozon dr hab. inż. Andrzej Bernasik
II Justyna Prochal
Weronika Tracz
Sebastian Węgrzyn
KLASYCZNY DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY Kerma dr inż. Paweł Wróbel
III Ewa Glimos
KALIBRACJA KRYPTONOWA KOMORY PROJEKCJI CZASOWEJ EKSPERYMENTU ALICE NA AKCELERATORZE LHC Bozon dr Adam Matyja
Sekcja Fizyki / Physics
Podsekcja 2
I Maciej Kalka
Mikołaj Krupa
Paweł Jagoda
Jacek Wójcik
WODÓR – PALIWO PRZYSZŁOŚCI? KONSTRUKCJA ZBIORNIKA I ŁODZI NAPĘDZANEJ WODOREM Bozon dr hab. inż. Łukasz Gondek
II Adam Zagrajek
Paweł Jagoda
KOMORA MGŁOWA – BADANIE ENERGII ROZPADU ORAZ ZJAWISKA ROZPRASZANIA RUTHERFORDA Bozon dr inż. Paweł Janowski
III Mateusz Kłeczek
Andrzej Frączek
Szymon Durak
H.Y.D.R.A. – ANALIZA NUMERYCZNA POCISKÓW DO DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Bozon dr Beata Ostachowicz
III Mateusz Kłeczek
Andrzej Frączek
Kacper Machnik
H.Y.D.R.A. AUTOMATYCZNE DZIAŁO SZYNOWE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI HIGH YIELD DYNAMIC RAILGUN AUTOMATON Bozonprof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Sekcja Humanistyczna / Humanistic
Podsekcja 1
IWioletta GniadyJĘZYK HISZPAŃSKI W KRAJACH LATYNOSKICHBlabelmgr Magdalena Pabisiak
IIManh Ha DoanFROM VIETNAM TO POLAND: A JOURNEY OF THOUSANDS MILESBLABELmgr inż. Magdalena Frączek
IIIEduardo CabendaANGOLA WIDZIANA Z POLSKIBLABELmgr Dariusz Kałuża
IIIKarol Bąk
JOSEPH CONRAD W GRACH VIDEOBLABELmgr Anna Cisowska
Sekcja Humanistyczna / Humanistic
Podsekcja 2
IMelinda UivariBETWEEN ROMANIA AND HUNGARYBLABEL
IIIsabella RuschHOW GERMANS LIKE TO PRESENT THEMSELVES IN FOREIGN COUNTRIESBLABELmgr Monika Lis
IIITrang Phan
Linh Dieu
Hen Le
KULTURA CHODNIKA W WIETNAMIEBLABELmgr Monika Lis
Sekcja Informatyki / Computer Science
Podsekcja 1
IJan DudekOPRACOWANIE, BUDOWA ORAZ IMPLEMENTACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ PUNKTACJI STRZELECKIEJCreativedr inż. Piotr Kustra
IIKarolina Tytko
Agnieszka Pękala
Maria Mamica
CROWD PRESSURE – SYMULACJA RUCHU TŁUMU W OPARCIU O MODEL SOCIAL FORCEGliderdr hab. inż. Jarosław Wąs
IIISławomir Stypuła
ZDECENTRALIZOWANY SYSTEM DO GŁOSOWANIA OPARTY O TECHNOLOGIE BLOCKCHAINCreativedr inż. Kustra Piotr
Sekcja Informatyki / Computer Science
Podsekcja 2
IFabian BoguszPRÓBKOWANIE OSZCZĘDNE W OBRAZOWANIU DYFUZJI METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGOAvaderdr inż. Tomasz Pięciak
IIMarzena KaczmarczykSYSTEM STEROWANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM WYKORZYSTUJĄCY ŚRODOWISKO ANDROIDMechabajtdr inż. Wojciech Ciesielka
IIIMikołaj Żabiński
ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ W MODELOWANIU PRZEMIAN FAZOWYCH MATERIAŁ METALICZNEGOMechabajtdr inż. Adam Martowicz
Sekcja Informatyki / Computer Science Podsekcja 3
IN. Kunanets
V. Pasichnyk
A. Rzheuskyi
V. Kut
A. Legeza
Yu. Bilak
PROCESSING OF BIG DATA OF „FAST FOOD” SYSTEMS OF UNIVERSITY CAMPUS COMMUNITIES: STARTUPuKODprof. dr hab. inż. Kunanets N.
IIYuliia Timchenko
SIMULATION MODEL OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER-ENGINEER DEVELOPER OF COMPUTER-AIDED LEARNING SYSTEMSuKODdr hab. Tetiana Bondarenko
IIIBogdan Glibovytskyi
HUMAN ACTIVITY TYPE’S RECOGNITION METHOD DEVELOPMENT USING MOBILE SENSORSuKODdr inż. Vitaliy Goryelov
Sekcja Inżynierii Materiałowej / Material Engineering
Podsekcja 1
IAlicja BednarczykWŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I ELEKTROCHEMICZNE NA4+XMN9O18 – MATERIAŁU KATODOWEGO DLA OGNIW SODOWYCHHydrogeniumprof. dr hab. inż. Janina Molenda
IIWojciech Filek
Justyna Płotek
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH MATERIAŁÓW ANODOWYCH NA BAZIE ZWIĄZKÓW MOLIBDENU DLA OGNIW TYPU NA-IONHydrogeniumdr inż. Andrzej Kulka
IIIJustyna Sipa
OPRACOWANIE NISKOTEMPERATUROWEJ METODY SYNTEZY LIMN0.2NI0.2CO0.2FE0.2CU0.2O2 – MATERIAŁU KATODOWEGO DLA AKUMULATORÓW LITOWYCHHydrogeniumprof. dr hab. inż. Janina Molenda
Sekcja Inżynierii Materiałowej / Material Engineering
Podsekcja 2
IJan Zuber
Jakub Zacharejko
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII DRUKU 3D DO OPRACOWANIA FUNKCJONALNEJ PROTEZY PALCÓWAdamantiumprof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik
IIMichał Szewczyk
Aleksander Świst
PROJEKTOWANIE KOMPOZYTOWEGO PYLONU ŁODZI Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI NUMERYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE AGH SOLAR BOATEko-Energiamgr inż. Krzysztof Sornek
IIIGabriela Hajduk
Karolina Król
Jakub Wiercioch
PROJEKT I TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚRUBY NAPĘDOWEJ DEDYKOWANEJ DO ŁODZI AGH SOLAR BOATEko-Energiamgr inż. Krzysztof Sornek
Sekcja Inżynierii Metali / Metal Engineering
Podsekcja 1
IFilip CebulaWŁAŚCIWOŚCI ELEKTROKATALITYCZNE STOPÓW COW Tytandr hab. inż. Remigiusz Kowalik
IIKrzysztof PająkMIKROSTRUKTURA I ANIZOTROPIA NADSTOPÓW NIKLU Z ZASTOSOWANIEM DO SILNIKÓW LOTNICZYCHTytandr hab. inż. Grzegorz Boczkal
IIIMarek AdamczykBADANIA PORÓWNAWCZE MIKROSTRUKTURY I WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH STALOWYCH KOTEW WKRĘCANYCH DO BETONUDoskonalenie jakościprof. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
IIITatiana Kozikowska
Ewa Kurasiak
WPŁYW PARAMETRÓW UKŁADU NA ZUŻYCIE STYKÓW CU I AGCUTytandr hab. inż. Grzegorz Boczkal
Sekcja Inżynierii Metali / Metal Engineering
Podsekcja 2
IMilena KowalskaFIZYCZNA INTERPRETACJA MACIERZY KORESPONDENCJI NA PRZYKŁADZIE BLIŹNIAKOWANIA W NADSTRUKTURZE TYPU B2Heksagonprof. dr hab. inż. Marek Szczerba
IIAleksandra MarekWPŁYW ZAWARTOŚCI MAGNEZU NA WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE I STRUKTURĘ SZYBKO-KRYSTALIZOWANEGO STOPU AL4FEHeksagondr inż. Anna Kula
IIIDiana Jordan
WPŁYW PARAMETRÓW SPIEKANIA SPS NA WŁASNOŚCI SPIEKÓW OTRZYMANYCH Z PROSZKU TIAluminaTimgr inż. Adam Zwoliński
Sekcja Inżynierii Spajania / Welding Engineering
IPrzemysław WojciechowskiMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAPAWANYCH WARSTW CO-CR-NI-W-TA-C W REGENERACJI NADSTOPU NIKLU IN738Metaloznawcówmgr inż. Łukasz Rakoczy
IIMichał SłomkaOCENA TECHNOLOGII SPAWANIA ELEKTRODĄ TOPLIWĄ ŚCIAN SITOWYCH ZE STALI NIESTOPOWEJ S460NLMetaloznawcówdr inż. Lechosław Tuz
IIIRafał Janiczak
OPRACOWANIE I BADANIE TECHNOLOGII SPAWANIA KOŁA ZAMACHOWEGO SATELITY CUBESATPowierzchniadr inż. Krzysztof Pańcikiewicz
Sekcja Mechaniki, Maszyn i Urządzeń Technologicznych / Machines and Technological Equipment
IPaweł MicińskiPROTOTYP DRUKARKI 3D TYPU BINDER JETTINGMechanikówdr inż. Piotr Dudek
IIŁukasz Świerkot
Mariusz Badura
TURBINA WIATROWA O PIONOWEJ OSI OBROTU I ZMIENNEJ GEOMETRIIIgnismgr inż. Wojciech Kalawa
IIIGrzegorz Sapeta
Piotr Serwatka
Paweł Miciński
Jakub Kosobucki
PROTOTYP WIELKOGABARYTOWEJ DRUKARKI 3D FDMMechanikówdr inż. Piotr Dudek
Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering
Podsekcja 1
IMateusz ChronowskiBADANIA IN-SITU WYDZIELENIA NIECIĄGŁEGO W STOPIE AL-22% AT. ZN Z CHARAKTERYSTYKĄ GRANIC ZIAREN W EKSPERYMENCIE EBSDMetaloznawcówprof. dr hab. inż. Paweł Zięba
IIKrzysztof FryzowiczMODYFIKACJA MIKROSTRUKTURY I WŁASNOŚCI STOPU FE-24AL DOMIESZKOWANEGO CEREMMetaloznawcówdr inż. Rafał Dziurka
IIIArtur LuberdaANALIZY MIKROSTRUKTURY ELEMENTÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGII DRUKU 3D Z UŻYCIEM BINDERA FOTOPOLIMEROWEGOMetaloznawcówdr hab. inż. Piotr Bała
Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering
Podsekcja 2
IMagdalena KozubWPŁYW DODATKU 1,5% MN NA KINETYKĘ PRZEMIAN FAZOWYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH PRZY CHŁODZENIU CIĄGŁYMMetaloznawcówdr inż. Edyta Rożniata
IIOliwia Matuła
PROBLEMATYKA METALOZNAWCZA ZUŻYCIA ELEMENTU WYMIENNIKA PŁASZCZOWO-RUROWEGOMetaloznawcówdr hab. inż. Janusz Krawczyk
IIIAgata Serafin
ELEKTROPRZĘDZONE WŁÓKNA POLIMEROWE DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIEMetaloznawcówdr hab. inż. Urszula Stachewicz oraz mgr inż. Łukasz Kaniuk
Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering
Podsekcja 3
IJoanna JanuszBADANIA KOROZYJNE ZŁĄCZY STOPÓW ALUMINIUM WYKONANYCH METODĄ ZGRZEWANIA TARCIOWEGO Z MIESZANIEM MATERIAŁUPowierzchniadr inż. Izabela Kalemba-Rec
IIAleksandra ŚwięchCHARAKTERYSTYKA POWŁOK WYTWORZONYCH METODĄ ELEKTROLITYCZNEGO UTLENIANIA PLAZMOWEGO NA STOPIE TI-13NB-13ZRPowierzchniadr inż. Izabela Kalemba-Rec
IIIHubert Pasiowiec
WPŁYW ZAWARTOŚCI CHROMU NA WŁASNOŚCI I MIKROSTRUKTURĘ STALI NARZĘDZIOWEJ DO PRACY NA GORĄCOPromatdr inż. Rafał Dziurka
Sekcja Metalurgii, Odlewnictwa i Recyklingu / Metallurgy, Casting and Recycling
IPiotr Drejer
Daniel Gruszka
Mateusz Bartosik
PROJEKT KOMPUTEROWY MEDALU Z OKAZJI STULECIA AGH ORAZ JEGO REALIZACJA PRZY POMOCY TECHNOLOGII DRUKU 3D I ODLEWNICTWAArtefaktdr inż. Aldona Garbacz-Klempka
IIKrzysztof PawłowskiOPTYMALIZACJA PROCESU WYTWARZANIA WYBRANEGO ODLEWU Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SYMULACYJNEGO MAGMA Zgarekdr Paweł Żak
IIIArkadiusz Pawlik
HYDROMETALURGICZNY ODZYSK METALI NIEŻELAZNYCH Z KONKRECJI OCEANICZNYCHDe Re Metallicaprof. dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk
Sekcja Przeróbki Plastycznej Metali / Metal Forming
IKatarzyna SkawińskaMETALOWE ŁUSKI – WYTWARZANIE ORAZ ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEGO PÓŁPRODUKTU, W NAWIĄZANIU DO HISTORYCZNYCH ZBROIDoskonalenie jakościdr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
IISzymon DurakANALIZA NUMERYCZNA BALISTYKI KOŃCOWEJ POCISKU WYSTRZELONEGO Z PROTOTYPU DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNEGOCreativedr inż. Konrad Perzyński
IIIMarek Sromek
Konrad Wilusz
MODELOWANIE I WERYFIKACJA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO ELEMENTU ZE STOPU WASPALOYPromatmgr inż. Krystian Zyguła
Sekcja Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska / Fuel Technology, Chemistry and Environmental Protection
IAnna PaluchMODYFIKACJA PROCESU FOTOLITYCZNEGO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD Z ZASTOSOWANIEM RODNIKÓW HYDROKSYLOWYCHRedoXdr hab. inż. Katarzyna Styszko
IIMateusz WałękaTESTY MODYFIKOWANYCH ZEOLITÓW SYNTETYCZNYCH W UKŁADZIE BADANIA USUWANIA RTĘCI ZE SPALIN WĘGLOWYCHRedoXdr hab. inż. Mariusz Macherzyński
IIIJakub Sobala
ZAGOSPODAROWANIE WYTYPOWANYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH Z SEKTORA ENERGETYKI Indygoprof. dr hab. Katarzyna Zarębska
Sekcja Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych / Telecommunication and Information Technology
ISzymon Stryczek
Mikołaj Gwiazdowicz
WIRTUALNE LABORATORIUM SIECIOWETelephonersdr hab. inż. Marek Natkaniec
IIMiłosz Wrona
Patryk Bujak
DETEKTOR METALI IOT Z TRACKEREM GPSTelephonersdr hab. inż. Marek Natkaniec
IIISzymon Steczek
Arkadiusz Pajor
STEROWANIE POJAZDEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ GESTYKULACJITelephonersdr hab. inż. Marek Natkaniec

Sekcje

Sekcje tematyczne 56. Konferencji / Thematic sections of 56th Conference

LP Sekcja Sala Koordynatorzy
1 Aeronautyki i Technologii Kosmicznych / Aeronautics and Space Systems D-1 s.103 dr inż. Mariusz Gibiec
2 Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii / Acoustics, Biomechanics, Bioengineering and Ergonomics D-1 s.102 dr inż. Dominik Mleczko
3 Automatyki i Robotyki / Automatics and Robotics
Podsekcja 1 C-3 s.101 dr inż. Tomasz Kryjak
Podsekcja 2 B-3 s.203 mgr inż. Tymoteusz Turlej
4 Elektrotechniki, Elektroenergetyki, Elektroniki i Elektrotermii / Electrical Engineering, Electrical Power Engineering, Electronics and Electroheat B-1 s.H113A dr hab.inż. Paweł Zydroń, prof.AGH
5 Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobilności / Energy and Heat Engineering and E-mobility
Podsekcja 1 B-4 s.312 dr inż. Monika Kuźnia
dr inż. Andrzej Raźniak
Podsekcja 2 C-6 s.503 dr hab.inż. Tadeusz Olkuski
6 Fizyki / Physics
Podsekcja 1 D-16 s.A.01.0 dr Beata Ostachowicz
Podsekcja 2 D-10 s.B dr hab.inż. Joanna Chwiej
7 Humanistyczna / Humanistic D-13 s.308 mgr inż. Monika Lis
8 Informatyki / Computer Science
Podsekcja 1 B-5 s.1 dr inż. Piotr Kustra
Podsekcja 2 D-1 s.119 dr inż. Wojciech Ciesielka
Podsekcja 3 D-14 s.119 prof.dr hab.inż. Lubomyr Petryszyn
9 Inżynierii Materiałowej / Material Engineering
Podsekcja 1 D-4 s.118 prof.dr hab.inż. Janina Molenda
Podsekcja 2 D-4 s.08/09 mgr inż. Krzysztof Sornek
10 Inżynierii Metali / Metal Engineering
Podsekcja 1 A-2 s.101 dr hab.iż. Grzegorz Boczkal, prof.AGH
Podsekcja 2 A-2 s.HA 102 dr inż. Tomasz Skrzekut
11 Inżynierii Spajania / Welding Engineering A-2 s.5 dr inż. Grzegorz Michta
12 Mechaniki, Maszyn i Urządzeń Technologicznych / Machines and Technological Equipment B-3 s.3 dr inż. Krzysztof Zagórski
13 Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni / Physical Metallurgy and Surface Engineering
Podsekcja 1 A-2 s.12H dr inż. Grzegorz Michta
Podsekcja 2 B-5 s.819 dr inż. Izabela Kalemba-Rec
Podsekcja 3 A-2 s.17b dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja
14 Metalurgii, Odlewnictwa i Recyklingu / Metallurgy, Casting and Recycling D-16 IIp. dr hab.inż. Stanisław Pietrzyk prof. AGH
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
15 Przeróbki Plastycznej Metali / Metal Forming B-4 s.209 dr hab. inż. Marek Wojtaszek
16 Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska / Fuel Technology, Chemistry and Environmental Protection C-6 s.107 dr hab. inż. Katarzyna Styszko
dr hab.inż. Mirosław Kwiatkowski
dr inż. Bogdan Samojeden
17 Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych / Telecommunication and Information Technology B-9 s.2.07/ 2.08 dr hab inż. Marek Natkaniec

Program

56 Konferencja w liczbach

56. Konferencja w liczbach

Liczba sekcje tematycznych 26 sekcje i podsekcje
Liczba referatów 340
Liczba autorów 537
Liczba kół (z których zgłoszono referaty) 60
Liczba uczelni 14 w tym 11 zagranicznych

Materiały konferencyjne

Archiwalne