56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych / 56th Conference of Student`s Scientific Circles

aaa

56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego odbyła się w dniach 9 maja 2019 (inauguracja, obrady w sekcjach tematycznych). Więcej informacji .

56th Conference of Student`s Scientific Circles (metallurgical division) will take place on May 9, 2018 (opening ceremony, thematic sections). More information.