57. Konferencja Studenckich Kół Naukowych
57th Confrence of Student’s Scientific Cirles

WAŻNE

Szanowni Państwo

W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej i decyzjami władz Uczelni w sprawie trybu funkcjonowania AGH podjęta została decyzja o odwołaniu 57.Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego.

To trudna decyzja ale jedyna możliwa w obecnej sytuacji.

Komitet Organizacyjny

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Studenckie koła naukowe AGH prowadzą swoją działalność od ponad dziewięćdziesięciu lat (rejestracja pierwszego koła naukowego MSS w 1927 roku). Aktualnie w AGH zarejestrowanych jest w obu historycznie ukształtowanych pionach 133 koła naukowe, w pionie hutniczym 69 kół, w tym 2 koła doktorantów.

57.Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej i prezentacja dorobku naukowego studentów w ostatnim roku.

 • 57. Konferencja odbędzie się w dniu 14 maja 2020 /czwartek/.
  57th Conference will be on 14 May 2020 / Thursday /.
 • 57. Konferencję rozpoczyna uroczysta inauguracja w dniu 14 maja 2020 /czwartek/ o godz. 9.00 w Auli AGH, A-0.
  57th Conference begins with a ceremony inauguration on 14 May 2020 / Thursday / at 9 a.m. in the AGH Aula, A-0.
 • Obrady w sekcjach tematycznych 14 maja 2020 /czwartek/ w godz. 10.00-15.00. W ramach konferencji odbędzie się tradycyjnie konkurs referatów. Czas prezentacji referatu 10 min.
  Sessions in thematic sections 14 May 2020 / Thursday / at 10 a.m.- 3 p.m. Within the conference will be conducted competition which select the best presentations. Duration of presentation – 10 min.

Regulamin obrad

Regulamin obrad

 • W konkursie referatów prezentowanych w danej sekcji biorą udział wyłącznie referaty studentów ujęte w programie i wygłoszone w sekcjach i podsekcjach 57. Konferencji. Czas prezentacji:10 min.
 • Jury Sekcji ustala wyniki konkursu ( I, II i III miejsce) zapisując je w protokołach referatów po prezentacji wszystkich referatów w sekcji. Klasyfikację ustalana jest w następujący sposób:
  • Jurorzy oceniają referaty zgodnie zasadami punktacji: wartość merytoryczna –max. 10 pkt, sposób referowania –max. 5 pkt, dyskusja -max. 5 pkt, szata graficzna prezentacji multimedialnej – max. 5 pkt.
  • Suma uzyskanych przez autora referatu punktów określa miejsce w klasyfikacji.
  • Jury sporządza także stosowne adnotacje na protokołach referatów, które nie zostały wygłoszone.
 • Jury może także nie przyznać nagrody od 1 do 3 miejsca. Jury wspólnie z koordynatorem sekcji decydują także o rozdziale upominków przekazanych do Sekcji (zaproszenia ma Majówkę, koszulki konferencyjne, nagrody książkowe). Wszyscy uczestnicy 56. Konferencji otrzymują dyplomy uczestnictwa, identyfikatory i program ramowy.
 • Laureaci 1. 2 i 3 miejsca w konkursie referatów otrzymają dyplomy z rąk Dziekana wydziału, na którym są studentami i Opiekuna koła naukowego na najbliższej Radzie Wydziału ( nie dotyczy laureatów, studentów Wydziału IMiP, którzy otrzymają dyplomy z rąk Dziekana WIMiIP w dniu 9 maja 2019).
 • Laureaci 1, 2 i 3 miejsca mają także możliwość publikacji (samodzielnej lub we współpracy z opiekunem naukowym) swojego dorobku naukowego w zeszycie naukowym, jeżeli opracują tekst publikacji zgodnie z wymogami wydawnictwa i uzyskają pozytywną ocenę recenzenta. Wskazówki dla autorów w Materiałach 56. Konferencji i pod adresem: http://www.stn.agh.edu.pl/wydawnictwo/.

Archiwalne