57. Konferencja Studenckich Kół Naukowych / 57th Conference of Student`s Scientific Circles

aaa

57. Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego odbędzie się w dniu 14 maja 2020 (inauguracja, obrady w sekcjach tematycznych). Więcej informacji .

57th Conference of Student`s Scientific Circles (metallurgical division) will take place on May 14, 2020 (opening ceremony, thematic sections). More information.