Grant Rektorski 2018

Prorektor ds. Studenckich ogłasza X edycję konkursu „Grant Rektorski” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.