54 Konferencja Studenckich Kół Naukowych
54. Confrence of Student’s Scientific Cirles

Program


Programme

Materiały konferencyjne

Laureaci

Zwycięzcy Sesji Laureatów, autorzy najlepszych referatów 54. Konferencji Studenckich Kół Naukowych i ich opiekunowie naukowi

Miejsce Autorzy Tytuł referatu Opiekun naukowy Koło
I Marcin Kowalczyk SYSTEM WIZYJNY ŚLEDZĄCY OBIEKTY, WYKORZYSTUJĄCY RUCHOMĄ KAMERĘ, ZREALIZOWANY W OPARCIU O HETEROGENICZNY UKŁAD ZYNQ. dr inż. Tomasz Kryjak Avader
Paweł Kazimierowicz MODEL  SAMOCHODU ZDALNIE STEROWANEGO Z TELEMETRIĄ dr hab inż. Marek Natkaniec Telephoners
Kacper Żuk
II Piotr Babiarz WYBRANE ASPEKTY BADANIA TECHNOLOGII SPAWANIA STALI 17-4PH mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz Metaloznawców
Paulina Bublik MOBILNE URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WODY Z WYCIEKÓW ROPY NAFTOWEJ, WYKORZYSTUJĄCE FERROFLUIDY dr inż. Grzegorz Michta
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
Metaloznawców
III Bartosz Widera MANIPULATOR ROBOTA EKSPLORUJĄCEGO dr hab. inż. Wojciech Lisowski AGH Space System
Patryk Jarosz
Mateusz Chmiel OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WYKONANIE CZEKANA ALPINISTYCZNEGO  Z ZASTOSOWANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWYCH dr Paweł Żak Zgarek

Laureaci 54. Konferencji Studenckich Kół Naukowych

Autorzy Tytuł referatu Opiekun naukowy Koło
Maciej Stanuch KONSTRUKCJA TORU POMIAROWEGO DLA POTRZEB BUDOWY OPTYCZNEGO SKANERA ŻYŁ WRAZ Z WSTĘPNYM PRZETWARZANIEM OTRZYMANYCH OBRAZÓW W ZASTOSOWANIACH BIOMETRII dr inż. Andrzej Skalski BioMetr
Magdalena Matys

Kamil Piotrowski

PROBLEM ESTYMACJI I DOBORU STATYSTYCZNYCH WSKAŹNIKÓW TŁA AKUSTYCZNEGO dr hab. inż. Tadeusz Wszołek Komfort
Wojciech Turlej GENEROWANIE TRAJEKTORII DWUNOŻNYCH ROBOTÓW KROCZĄCYCH Dr inż. Sebastian Pakuła Decybel
Marcin Kowalczyk SYSTEM WIZYJNY ŚLEDZĄCY OBIEKTY, WYKORZYSTUJĄCY RUCHOMĄ KAMERĘ, ZREALIZOWANY W OPARCIU O HETEROGENICZNY UKŁAD ZYNQ. dr inż. Tomasz Kryjak Avader
Bartosz Widera

Patryk Jarosz

MANIPULATOR ROBOTA EKSPLORUJĄCEGO dr hab. inż. Wojciech Lisowski AGH Space System
Paulina Zubrzycka SYNTEZA NANOKRYSZTAŁÓW TIO2 O KONTROLOWANYM KSZTAŁCIE dr inż. Anna Kusior Nucleus
Maciej Bik WŁASNOŚCI UŻYTKOWE CZARNYCH SZKIEŁ W FORMIE POWŁOK OCHRONNO-PRZEWODZĄCYCH prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz Ceramit
Rafał Mszal

Dawid Worek

Jakub Mojsiejuk

WSPOMAGANIE ALGORYTMU STEROWANIA NA PODSTAWIE OBRAZU 2D DLA AUTONOMICZNEGO POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO mgr inż. Łukasz Krzak Elektroników
Konrad Bęc

Franciszek Szafrański

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI IMPULSÓW WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH REJESTROWANYCH NA ZACISKU LINIOWYM TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH DLA POTRZEB BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH dr hab. inż Paweł Zydroń, prof. n Piorun
mgr inż. Michał Bonk
Michał Kluska IMPLEMENTACJA KOCEPCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONIKI KONSUMENCKIEJ (UEK), BAZUJĄCYCH NA TECHNOLOGII INTERNETU RZECZY (IOT) – PROJEKT SMART KETTLE mgr inż. jakub Grela
dr inż. Aleksander Skała
Elektrotermii
Tomasz Prokop W PEŁNI TRÓJWYMIAROWA ANALIZA NUMERYCZNA ZJAWISK TRANSPORTU W POROWATEJ MIKROSTRUKTURZE ANODY OGNIWA PALIWOWEGO TYPU SOFC dr inż. Grzegorz Brus Nabla
Paweł  Oleszkowicz

Piotr Machnik

Kamil Kowalczyk

BUDOWA MODELU SILNIKA STIRLINGA dr inż. Marcin Rywotycki Energetyków Caloria
Ewa Glimos POTENCJAŁ METODY AKTYWACJI NEUTRONOWEJ W BADANIACH ZABYTKOWYCH STOPÓW BRĄZOWYCH dr Andrzej Bolewski Bozon
Robert Hodur „PROBLEMY PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI TRANSGRANICZNEJ MIĘDZY POLSKĄ A SŁOWACJĄ” mgr Anna Cisowska Blabel
Grzegorz Bąk KEEP TRANQUILO AND DRINK BEERVEZA, CZYLI KILKA SŁÓW O SPANGLISH. mgr Olga Grzyś Inne / Other
Kacper Jawoszek

Marcin Oczko

Dominik Adamiak

Katarzyna Błaszczak

SYMULACJA ROZWOJU CYWILIZACJI mgr inż. Jakub Porzycki GLIDER
Andriy Byalyk MODERN TECHNOLOGIES OF HASH FUNCTIONS EXECUTING  ON LARGE INFORMATION FILES ON EXAMPLE OF SHA-256 ALGORITHM Orest Geiko uKOD
Sylwia Jedynak KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY ORAZ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH DRUTÓW ZE STOPÓW CUAG15 mgr inż. Małgorzata Zasadzińska Wire
Łukasz Myćka ODZYSK NEODYMU ZE ZUŻYTYCH DYSKÓW TWARDYCH NA DRODZE REDUKCJI WODOREM dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk  prof. AGH,
mgr inż. Andrzej Piotrowicz
De Re Metallica
Bartłomiej Smuga CZARNA DZIURA, CZYLI ZJAWISKO WE WSZECHŚWIECIE OWIANE TAJEMNICĄ Dr hab. inż. Wiktor Kubiński Menadżer Produkcji
Agata Frątczak WPŁYW DODATKU CKD (CEMENT KILN DUST) NA WŁAŚCIWOŚCI CEMENTU PORTLANDZKIEGO I CEMENTU HUTNICZEGO Dr inż. Ewelina Tkaczewska Menadżer Produkcji
Piotr Babiarz WYBRANE ASPEKTY BADANIA TECHNOLOGII SPAWANIA STALI 17-4PH mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz Metaloznawców
Dawid Małysza OCENA MIKROSTRUKTURY I WYBRANYCH WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH WIĄZKĄ LASERA ZE STALI 10CRMO9-10 Dr inż. Lechosław Tuz Metaloznawców
Jacek Krupa

Michał Lachendro

Wiktor  Nowak

PRZEGLĄD RAM MOTOCYKLOWYCH ORAZ ZAWIESZEŃ TYLNYCH W ODNIESIENIU DO PROJEKTU E-MOTO AGH dr inż. Krzysztof Zagórski Mechaników
Mateusz Chmiel OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WYKONANIE CZEKANA ALPINISTYCZNEGO  Z ZASTOSOWANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWYCH dr Paweł Żak Zgarek
Anna Doda ZESPÓŁ TO WIĘCEJ NIŻ GRUPA LUDZI, TO KLUCZ DO SUKCESU dr. Bożena Boryczko Lider
Anna Kondak MARKETING SENSORYCZNY W REKLAMACH TELEWIZYJNYCH  I JEGO ASPEKTY FINANSOWE dr Justyna Muweis Ekonomii
Maciej Szymula IDENTYFIKACJA WŁASNOŚCI REOLOGICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MIKROSTRUKTURALNYCH W STOPACH TYTANU W SKALI MIKRO ORAZ ICH WERYFIKACJA W WARUNKACH ODKSZTAŁCENIA ZE ZMIENNĄ DROGĄ ODKSZTAŁCENIA dr hab. inż. Krzysztof Muszka Hefajstos
Sylwia Radzięta

Patryk Łakomiec

BADANIA POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM ZAWIESZONYM NA TERENIE WYBRANYCH GMIN MAŁOPOLSKI dr inż. Katarzyna Styszko RedoX
Paweł Kazimierowicz

Kacper Żuk

MODEL  SAMOCHODU ZDALNIE STEROWANEGO Z TELEMETRIĄ dr hab inż. Marek Natkaniec Telephoners
Martyna Polak BADANIA MORFOLOGII WŁÓKIEN POLIMEROWYCH  WYTWORZONYCH W PROCESIE ELEKTROPRZĘDZENIA Sara Metwally Metaloznawców
Aleksandra Adamiak WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO NA KINETYKĘ PRZEMIAN FAZOWYCH PRZECHŁODZONEGO AUSTENITU W STALACH NA KOTWY GÓRNICZE prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna
mgr Łukasz Frocisz
Metaloznawców
Paulina Bublik MOBILNE URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA WODY Z WYCIEKÓW ROPY NAFTOWEJ,  WYKORZYSTUJĄCE FERROFLUIDY dr inż. Grzegorz Michta
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
Metaloznawców
Caroline Hain ANALIZA STRUKTURY NAPOIN Z INCONELU 625 PO PROCESIE KOROZJI dr hab. inż. Agnieszka Kopia Powierzchnia
Przemysław WALCZYK AUTONOMICZNY ROBOT PLANETARNY W SYMULACJI HARDWARE-IN-THE-LOOP Dr inż. Wojciech Ciesielka AGH Space System
Jakub GRABEK ROBOT PODWODNY KLASY MINI ROV Dr inż. Wojciech Ciesielka MechaBajt

Archiwalne