Informacje ogólne / Basic information

 

  • 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 10 maja 2018
   55th Conference of Students’ Scientific Clubs, 10 May 2018
  • Zgłoszenie udziału w 55.Konferencji (streszczenie referatu w jęz. polskim lub angielskim)) wyłącznie poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 marca 2018 roku.
   Application for participation in the 55th Conference (summary of the paper in Polish or English)) only through an electronic form until March 15, 2018.
  • 55.Konferencję rozpoczyna uroczysta inauguracja w dniu 10 maja 2018/czwartek/ o godz. 9.00 w Auli AGH, A-0
   55. The conference begins with a ceremony inauguration on 10 May 2018 / Thursday / at 9 a.m. in the AGH Aula, A-0
  • Obrady w sekcjach tematycznych 10 maja 2018 /czwartek/ w godz. 10.00-15.00. Czas prezentacji referatu 10 min.
   Sessions in thematic sections 10 May 2018 / Thursday / at 10 a.m.- 3 p.m. Duration of presentation – 10 min.
  • W ramach konferencji odbędzie się konkurs referatów
   Within the conference will be conducted competition which select the best presentations.

Materiały konferencyjne do pobrania: