Grant Rektorski 2019

Prorektor ds. Studenckich ogłasza XI edycję konkursu „Grant Rektorski 2019” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.…

Grant Rektorski 2018 -wyniki

Wyniki X edycji konkursu „Grant Rektorski” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH są dostępne pod adresem tutaj.…