Konkurs – Grant Rektorski 2017 – rozstrzygnięty

Prorektor ds. Studenckich ogłasza wyniki IX edycji konkursu „Grant Rektorski” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.