Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland

aaa

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością chcielibyśmy ogłosić uruchomienie II edycji konkursu „ROZKRĘĆ SWOJE KOŁO z ArcelorMittal Poland” 2022!!!

Konkurs „ROZKRĘĆ KOŁO Z ArceloMittal Poland” zostaje uruchomiony dla WSZYSTKICH kół naukowych AGH, ze wszystkich trzech obszarów. Proszę pamiętać, że ArcelorMittal Poland to organizacja mająca wpływ na wiele dziedzin działań przemysłu, nie tylko hutnictwa! Szereg inwestycji AMP to również projekty, które pozwolą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne, to m.in ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz plany związane z gospodarowaniem szeroko pojmowanymi zasobami (w tym gospodarką o obiegu zamkniętym), ze środowiskiem i klimatem, efektywnością, zarządzaniem, ekonomią, naukami społecznymi oraz konstrukcjami…i dlatego też do udziału zapraszamy WSZYSTKIE KOŁA NAUKOWE mające pomysł i chęć współpracy z firmą ArcelorMittal Poland!
Wniosek konkursowy oraz niezbędną dokumentację należy złożyć do 22 kwietnia 2022 roku.
Pula nagród w konkursie wynosi 65 tys. PLN

Zarówno regulamin konkursu jak i niezbędna dokumentacja wraz z terminami znajduje  i jest do pobrania się na stronie:

www.dss.agh.edu.pl/organizacje-studenckie/konkursy-dla-kol-naukowych/

Bardzo proszę o zapoznanie się z KRYTERIAMI oceny wniosków (Regulamin!) i BARDZO GORĄCO ZACHĘCAM do składania wniosków, i pozyskiwania funduszy na działalność koła!!!