Procedura utworzenia studenckiego koła naukowego w AGH – zgodnie z Regulaminem działalności uczelnianych organizacji studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 września 2019 r.