Grant Rektorski 2020

Prorektor ds. Studenckich ogłasza XII edycję konkursu „Grant Rektorski 2020” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.…