Grant Rektorski 2019

Prorektor ds. Studenckich ogłasza XI edycję konkursu „Grant Rektorski 2019” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.…