WAŻNE – 57. Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo

W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej i decyzjami władz Uczelni w sprawie trybu funkcjonowania AGH podjęta została decyzja o odwołaniu 57.Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego.

To trudna decyzja ale jedyna możliwa w obecnej sytuacji.…