Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland

Szanowni Państwo,

Znana nam wszystkim firma ArcelorMittal Poland wyszła z inicjatywą wsparcia projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH!!!


Zasady konkursu, ważne daty, załączniki jak i sam regulamin określający zasady składania wniosków o przyznanie środków na realizację …