XXIII KONFERENCJA STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO AGH

Informacje ogólne

Konferencje Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, organizowane do 1995 r. przez Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego, a od 1999 wspólnie ze Studenckim Towarzystwem Naukowym oraz od 2010 roku także z Pionem Górniczym, tradycyjnie rozpoczynają kolejne lata działalności kół naukowych AGH, będąc jednocześnie miejscem prezentacji naukowych, wymiany doświadczeń, nowych inicjatyw oraz integracji środowiska skupionego wokół działalności kół naukowych.

XXIII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Stalownik” w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim w terminie 19-21 października 2018. Tematem przewodnim konferencji wzorem lat poprzednich będą „Granty rektorskie w działalności kół naukowych”.

Do udziału w Konferencji zapraszamy, w przypadku każdego Grantu Rektora 2018, jednego opiekuna danego koła naukowego oraz jednego studenta, który zreferuje w trakcie konferencji jego wyniki. W przypadku grantów realizowanych przez dwa lub więcej kół zapraszamy po jednym opiekunie i jednym przedstawicielu realizatorów projektu z każdej z organizacji.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać wypełniając formularz elektroniczny dostępny w zakładce Rejestracja w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2018 do godz. 20.00. Bezpośrednio po upływie tego terminu system rejestracyjny automatycznie wyłączy się. Nie będzie więc możliwości późniejszego zgłoszenia.

Formularz wymaga wpisania następujących danych niezbędnych dla organizacji pobytu zgłaszanych osób: nazwisko, imię, nr PESEL, adres e-mail, tytuł wystąpienia (wpisuje student referujący), nazwa koła naukowego, imię i nazwisko opiekuna koła naukowego, deklarację dojazdu (autokar lub dojazd własny) oraz ewentualne dodatkowe uwagi.

Prosimy o nie dublowanie zgłoszeń W takich sytuacjach będziemy stosować w ich weryfikacji metodę kolejności zgłoszeń.

Program

Ramowy program konferencji:

19 października 2018 /piątek/

09:00 wyjazd autokarami z Krakowa (parking przy U-2)
11:00 przejazd do OW Stalownik w Bartkowej, zakwaterowanie
12:00 rozpoczęcie obrad XXIII Konferencji (Sesja Plenarna I)
13:00 c.d obrad (sekcja 1, sekcja 2, sekcja 3)
14:00 obiad
15:30 c.d. obrad (sekcja 1, sekcja 2, sekcja 3)
19:00 kolacja
20:30 spotkanie integracyjne z muzyką (motyw „Dzieci kwiaty”)

20 października 2018 /sobota/

09:00 śniadanie
09:30 c.d obrad (sekcja 1, sekcja 2, sekcja 3)
12:15 Sesja Plenarna II
12:45 nauka żeglowania, loty widokowe, wycieczka krajoznawcza (indywidualne zgłoszenia)
15:00 obiad
16:00 spotkanie programowe Opiekunów z panią Prorektor
17:00 cd. obrad (sekcja 1, sekcja 2)
20:00 kolacja, ognisko nad jeziorem, szanty i inne piosenki

21 października 2018 /niedziela/

09:00 śniadanie
09:30 c.d. obrad (sekcja 1, sekcja 2)
12:30 nauka żeglowania, rejs statkiem do elektrowni Rożnów
14:00 obiad
15:00 powrót do Krakowa

 

Miejsce Konferencji:

Ośrodek Wypoczynkowy „Stalownik
Bartkowa – Posadowa 264
33-318 Gródek nad Dunajcem

Rejestracja

Formularz rejestracyjny został zamknięty.

Komunikaty