55 Konferencja Studenckich Kół Naukowych
55. Confrence of Student’s Scientific Cirles

Informacje ogólne

  • 55.Konferencję rozpoczyna uroczysta inauguracja w dniu 10 maja 2018/czwartek/ o godz. 9.00 w Auli AGH, A-0
   55. The conference begins with a ceremony inauguration on 10 May 2018 / Thursday / at 9 a.m. in the AGH Aula, A-0
  • Obrady w sekcjach tematycznych 10 maja 2018 /czwartek/ w godz. 10.00-15.00. Czas prezentacji referatu 10 min.
   Sessions in thematic sections 10 May 2018 / Thursday / at 10 a.m.- 3 p.m. Duration of presentation – 10 min.
  • W ramach konferencji odbędzie się konkurs referatów
   Within the conference will be conducted competition which select the best presentations.

Laureaci
Program


Koordynatorzy i sekcje


Regulamin obrad


55 Konferencja w liczbach

55. Konferencja w liczbach

Liczba sekcje tematycznych 33 sekcje i podsekcje
Liczba referatów 454
Liczba autorów 654
Liczba kół (z których zgłoszono referaty) 82
Liczba uczelni 17 w tym 12 zagranicznych

Materiały konferencyjne

Archiwalne